Tere tulemast Eesti Lepitajate Ühingu kodulehele!

Pakume teavet lepituse kohta laiemalt ja perelepituse kohta lähemalt:

  • Perelepituse teenusest neile, kes käimasoleva tüli lahendamiseks võimalusi otsivad, vaata Perelepitus, Teenused, Lugemist.
  • Perelepitaja kutse omandamise võimalustest neile, kel õpe juba läbitud, vaata Perelepitaja kutse.
  • Õppimisvõimalustest (Koolitused), neile, keda huvitavad lepitusoskused ja -teadmised.
  • Leht Päevakajalist sisaldab teateid üritustest ja ettevõtmistest

Lepitamine on kohtuväline eriarvamuste lahendamise protsess kolmanda erapooletu isiku abil.

Protsessi kirjeldustes kasutatakse ka väljendeid "vahendus" ja "mediatsioon". Eesti argikeeles seostub vahendamine rohkem ärilise tegevusega ning "mediatsioon" kipub segi minema "medi t a tsiooniga".

Lepitusprotsessi eesmärgiks ei ole mitte niivõrd äraleppimine, kuivõrd just toimivate kokkulepete sõlmimine.

Lepitust kasutatakse paljudes erinevates valdkondades - äri- ja töövaidlustes, haridussüsteemis, kriminaalõiguses, poliitikas, elukondlike vaidluste lahendamisel, perekonfliktides ja lahkumineku puhul.

Eesti Lepitajate Ühingu tähelepanu keskmes on perelepituse valdkond.