Perelepitusalane baaskoolitus

Piisava arvu huviliste korral toimub perelepitusalane baaskoolitus 2018 aastal. 

Palume kõigil, kes tahavad koolitusel osaleda ühendust võtta aadressil info@lepitus.ee

Koolituse viib läbi Eesti Lepitajate Ühing.

Põhikoolitajad: Anneli Liivamägi-Hitrov, Helle Niit ja Arno Baltin.

Koolitus koosneb 10 moodulist 160 akadeemilist tundi ja lisaks superviseeritud praktikat (soovitavalt koos kogenud kaaslepitajaga). Supervisioonide hind lisandub koolituse maksumusele.

Kohtade arv on piiratud!

Õppetöö toimub iga kolme nädala tagant, 2 päeva korraga.

Baaskoolitus on eelduseks perelepitaja kutse taotlemisel.

Moodulite sisu:

  • I moodul. Sissejuhatus koolitusse ja perelepituse valdkonda. Õppe-eesmärk: tutvustada koolitusprogrammi. Anda baasteadmised perelepituse valdkonna kujunemisest. Mõtestada konflikti olemus.
  • II moodul. Läbirääkimised. Õppe-eesmärk: anda teadmised ja oskused läbirääkimiste juhtimisest.
  • III moodul. Perelepitusprotsessi mõjutavad tegurid. Õppe-eesmärk: anda teadmised lepitusprotsessi mõjutavatest teguritest ning oskused mõjutegurite arvestamisest lepitusprotsessi läbiviimisel.
  • IV moodul. Perelepitusprotsess. Õppe-eesmärk: anda teadmised ja oskused lepitusprotsessi ülesehitusest.
  • V moodul. Perelepitusprotsessi juhtimine. Õppe-eesmärk: anda teadmised ja oskused perelepitusprotsessi läbiviimisest.
  • VI moodul. Lapsed perelepituses. Õppe-eesmärk: anda teadmised lahutuse mõjudest lastele ja oskused laste küsitlemiseks ning arvamuse väljaselgitamiseks.
  • VII moodul. Perelepitust puudutav seadusandlus. Õppe-eesmärk: anda teadmised perelepituse valdkonnaga seonduvatest õigusaktidest ja õiguspraktikast.
  • VIII moodul. Perelepitust puudutav seadusandlus. Õppe-eesmärk: anda teadmised perelepituse valdkonnaga seonduvatest õigusaktidest ja õiguspraktikast.
  • IX moodul. Perelepituse praktika. Õppe-eesmärk: analüüsida iseseisva perelepituse praktikat.
  • X moodul. Eksam. Õppe-eesmärk: kinnistada omandatud teadmised ja oskused.


Koolitus toimub seega iga kolme nädala tagant järgneva päevakavaga:

Reede Laupäev
10.00-11.30 koolitus 09.00-10.30 koolitus
11.30-11.45 kohvipaus 10.30-10.45 kohvipaus
11.45-13.15 koolitus 10.45-12.15 koolitus
11.45-13.15 lõuna 12.15-12.45 lõuna
13.45-15.15 koolitus 12.45-14.15 koolitus
15.15-15.30 kohvipaus 14.15-14.30 kohvipaus
15.30-17.00 koolitus 14.30-16.00 koolitus