Kutsekäitumise Komisjon

Eesti Lepitajate Ühingu juurde on moodustatud Kutsekäitumise Komisjon ( 3 liiget ja 1 asendusliige), kelle ülesanded on kutsekäitumisalane tegevus, valdkonna kutsekäitumisalase tegevuse arendamine, vaidluste menetlemine jms ( Kutsekäitumise Komisjon töötab lähtuvalt ELÜ väljatöötatud Kutsekäitumise Komisjoni tööpõhimõtetest).

Komisjon on oma töös sõltumatu ELÜ juhatusest ja korraldab oma tööd ise; arutelude tulemused ja info jagatakse juhatusega, kes korraldavad suhtluse ühinguväliselt.

Kutsekäitumise Komisjon moodustatakse ELÜ juhatuse poolt juhatusega samaks perioodiks.

Kutsekäitumise Komisjoni liikmed on: Marika Kivik, Ingrid Tiido, Tarvo Tendal, Arno Baltin