Järgmised perelepitaja kutseeksamid toimuvad sügisel 2017

Kutseeksam toimub 30. november 2017.
Kutseeksam toimub Tallinnas ja koosneb kahest voorust: portfoolio hindamine ning suuline eksam. Dokumentide ja portfoolio viimane esitamise tähtaeg on 06. november 2017.

Kutsekvalifikatsiooni on oodatud taotlema kõik perelepitajad, kes vastavad kutsestandardi nõuetele.