Tase 6, kutse taotlemine

Kutse taotlemise eeltingimusteks on:

  1. kõrgharidus, soovitavalt psühholoogia, sotsiaalteaduste või õigusteaduste erialalt
  2. perelepitusalane sotsiaalministeeriumi kinnitatud väljaõpe mahus 160 tundi või muu samaväärne väljaõpe
  3. vähemalt kolme superviseeritud juhtumi lahendi olemasolu

Kutse taastaotlemise eeltingimusteks on:

  1. erialane töökogemus viis (5) aastat
  2. lisaks lepitusalane täiendõpe 40 tundi, mis lähtub perelepitaja kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidest
  3. vähemalt 10 menetlusse võetud juhtumit, millest esitatakse kolme (3) koviseeritud või superviseeritud juhtumi analüüsid, millel on koviseerijate või superviseerija kinnitus.

Vaata lisaks

  • Kutse andmise korra üksikasjalik kirjeldus asub siin.
  • Perelepitaja kutse totlemiseks esitatavad dokumendid
  • Kutse andmise kord, Perelepitaja, tase 6 ja tase 7 kutse andmise kord
  • Kutseeksamite põhjal teeb otsuse Kutsekomisjon


Kutse andmise tasu on 101 €

Eksamid edukalt läbinule väljastatakse kutsetunnistus.