Tase 7, kutse taotlemine

Kutse taotlemise eeltingimusteks on:

 1. kõrgharidus, soovitavalt psühholoogia, sotsiaalteaduste või õigusteaduste erialalt
 2. perelepitusalane sotsiaalministeeriumi kinnitatud väljaõpe mahus 160 tundi või muu samaväärne väljaõpe
 3. perelepitusalane täiendõpe
 4. töötanud vähemalt 20 menetlusse võetud juhtumiga
 5. läbinud 30 supervisioonitundi
 6. superviseerinud vähemalt 5 juhtumit

Kutse taastaotlemise eeltingimusteks on:

 1. erialane töökogemus viis (5) aastat
 2. enesetäiendamine: lepitusalane täiendõpe 40 tundi, mis lähtub perelepitaja kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidest ja osalemine perelepituse alasel rahvusvahelisel konverentsil või täiendõppel
 3. perelepituse tutvustamine (koolitused, esinemised, artiklid jm)
 4. viie (5) juhtumi superviseerimine
 5. viis (5) kuni kümme (10) koviseeritud juhtumit
 6. kutsestandardipõhine eneseanalüüs - enda kui perelepitaja kogemuste ja arengu analüüs

Vaata lisaks

 • Kutseandmise korra üksikasjalik kirjeldus asub siin.
 • Perelepitaja kutse totlemiseks esitatavad dokumendid
 • Kutse andmise kord, Perelepitaja, tase 6 ja tase 7 kutse andmise kord
 • Kutseeksamite põhjal teeb otsuse Kutsekomisjon


Kutse andmise tasu on 101 €

Eksamid edukalt läbinule väljastatakse kutsetunnistus.