Teenused

  • Perelepitus
  • Individuaalne ja paarinõustamine lahutus- ja perevaidlusküsimustes
  • Lahutusleina nõustamine
  • Lahutavate perede laste nõustamine
  • Spetsialistide koolitused ja teabepäevad
  • Supervisioon spetsialistidele
  • Riigi- ja kultuuripiire ületav perelepitus
  • Dialoog laste nimel, vaata https://www.dialooglastenimel.ee/koolitusest

Lisainfo saamiseks kirjuta julgelt info@lepitus.ee